ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

CIT

CIT a spółka jawna – wyjaśnienie MF

Interpelacja nr 18645 do ministra finansów w sprawie statusu spółek jawnych w kontekście podatników podatku dochodowego Szanowny Panie Ministrze! Podnoszone są kolejne wątpliwości związane z opodatkowaniem podatkiem dochodowym niektórych spółek jawnych. Mając na względzie powyższe, pragnę skierować do Pana Ministra następujące pytania: ...

MF o modyfikacji umowy i sprzedaży przedmiotu leasingu

INTERPRETACJA OGÓLNA MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ w sprawie zakresu dopuszczalnej modyfikacji postanowień umowy leasingu oraz ustalenia wysokości przychodu po stronie finansującego w przypadku sprzedaży przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy na rzecz osoby trzeciej   Działając na podstawie art. 14a § 1 pkt...

MF opublikowało wyjaśnienia podatkowe ws. cen transferowych

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT (art. 23q ustawy o PIT). Opublikowano również objaśnienia dotyczące metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, w odniesieniu do przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. "Mając...

CIT: Zwolnienie od wypłaty z zysku spółek komandytowych

Interpelacja nr 17368 do ministra finansów w sprawie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych wypłat z zysku spółek komandytowych Szanowny Panie Ministrze, z dniem 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych („CIT”) i...

Korekty cen transferowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione...

Ministerstwo Finansów przedłuża rozliczenia w CIT

Do uzgodnień zewnętrznych trafił projekt rozporządzenia wydłużającego termin rozliczenia rocznego CIT przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie wydane zostanie równolegle do procedowanej w Parlamencie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zawiera regulację na...

Przedsiębiorcy i odliczenia darowizny w CIT-D

„Darowizna. Spółka przekazała towary na licytację Allegro. Uzyskane od kupujących wpłaty Allegro przekazało bezpośrednio na konto WOŚP. Od Allegro otrzymaliśmy dokumenty potwierdzające wpłatę kupujących, zawierające nazwę naszej firmy, kwotę oraz informację, że przekazano wpłatę na cele charytatywne konta WOŚP....

Przedsiębiorcy: Podatek u źródła

„Polska firma wynajmuje kontenery od firmy, która ma siedzibę w Genewie - Szwajcaria. Otrzymała fakturę za usługę 31.12.2020 r. Proszę o informację czy będzie tu miało opodatkowanie podatkiem u źródła? Jeśli tak to jaką należy złożyć deklarację do urzędu...

Rewolucja w CIT 2021

Poza szeroko dyskutowanymi zmianami w zakresie raportowania VAT, niemniej istotne zmiany dotyczą opodatkowania podatkami dochodowymi, które w bardzo znacznym stopniu wpłyną na rentowność przedsiębiorców i inwestorów działających nad Wisłą. Poza gruntownymi zmianami koncepcji opodatkowania niektórych form prawnych wprowadzono również szereg...

Objaśnienia do estońskiego CIT-u w konsultacjach zewnętrznych

Ministerstwo Finansów przygotowuje praktyczny przewodnik po estońskim CIT. Jak zapewnia resort, objaśnienia na temat estońskiego CIT będą chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Konsultacje zewnętrzne będą trwały do 17 grudnia 2020 r. „Estoński sposób rozliczania jest w Polsce całkowitą...