ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji, w związku z czym każda z nich może podlegać kontroli z punktu widzenia jej zgodności z ustawą zasadniczą.
Zamieszczone na naszym portalu ustawy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdej ustawie (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów ustawy pogrupowano tematycznie.

Ustawy

Administracja - ustawy

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.658 Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 194, poz. 658 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2023 r. poz. 658), zaznaczone w...

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1964 Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 2490; z 2022 r. poz. 1301, poz. 1964 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2022...

Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1700 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1641; z 2022 r. poz. 1700 Ostatnia zmiana...

Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej…

Dz.U. 2019.622 Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia...

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1002 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 848; z 2022 r. poz. 1002 Ostatnia...

Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1700 Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 125; z 2022 r....

Ustawa o ochronie danych osobowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1781 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do ochrony osób fizycznych w...

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1054 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 1054 Mając na względzie wynikający z art. 75 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obowiązek prowadzenia...

Ustawa o gospodarce komunalnej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.679 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 679 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu...

Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

Ostatnia zmiana Dz.U. 2016.1169 Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2016 r. poz. 1169 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady odpowiedzialności...

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1446 Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1446 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i...

Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.2666 Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw Opracowano na podstawie: z 2022 r. poz. 1533, poz. 2666 Ostatnia zmiana (Dz.U....

Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.2770 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Opracowano na podstawie Dz.U. z 2022 r. poz. 1681, poz. 2320, poz. 2770 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2020 r. poz....

Ustawa o ewidencji ludności

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1191 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 1191 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady i sposób prowadzenia ewidencji ludności w Rzeczypospolitej...

Ustawa o strażach gminnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1763  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1763 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Do ochrony porządku publicznego na terenie gminy może być...