ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Rozporządzenia – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.
Zamieszczone na naszym portalu rozporządzenia publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdym rozporządzeniu (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów rozporządzenia pogrupowano tematycznie.

Rozporządzenia

Sądownictwo - rozporządzenia

Rozp. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

Dz.U. 2023.562 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 562 Na podstawie art. 14 ust. 7...

Rozp. w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego…

Dz.U. 2022.2567 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii...

Rozp. w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego…

Dz.U. 2022.2567 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii...

Rozp. w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

Dz.U. 2022.1897 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 1897 Na podstawie art. 344...

Rozp. w sprawie pobytu nieletnich w zakładach poprawczych

Dz.U. 2022.1891 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie pobytu nieletnich w zakładach poprawczych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 1891 Na podstawie art. 285 ustawy z dnia 9 czerwca...

Rozp. w sprawie pobytu nieletnich w okręgowych ośrodkach wychowawczych

Dz.U. 2022.1890 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie pobytu nieletnich w okręgowych ośrodkach wychowawczych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 1890 Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 9...

Rozp. w sprawie pobytu nieletnich w schroniskach dla nieletnich

Dz.U. 2022.1889 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie pobytu nieletnich w schroniskach dla nieletnich Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 1889 Na podstawie art. 320 ustawy z dnia 9...

Rozp. w sprawie umieszczania i pobytu nieletnich w hostelach

Dz.U. 2022.1882 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie umieszczania i pobytu nieletnich w hostelach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 1882 Na podstawie art. 282 ustawy z dnia 9...

Rozp. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów

Dz.U. 2022.947 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 947 Na podstawie art. 155 § 6 ustawy z dnia 27...

Rozp. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe

Dz.U. 2021.2204 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 2204 Na podstawie art. 53d ustawy z dnia...

Rozp. w sprawie sposobu zamieszczania oraz przetwarzania danych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Dz.U. 2021.2173 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie sposobu zamieszczania oraz przetwarzania danych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 2173 Na podstawie art. 13 ustawy...

Rozp. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1181 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe Na podstawie art. 125 § 31 ustawy z dnia...

Rozp. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1167 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2016 r. poz. 408, poz. 948; z 2020...

Rozp. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego…

Dz.U. 2021.728 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu...

Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego

Dz.U. 2020.1202 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2020 r. Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1202 Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r....