ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Kodeksy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne stanowiące usystematyzowany zbiór przepisów regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznych.
Zamieszczone na naszym portalu kodeksy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zmiany wprowadzane są na bieżąco, z chwilą ich wejścia w życie. Każdy z kodeksów został poprzedzony artykułem „Od Redakcji…”, gdzie wyszczególniono wszystkie Dzienniki Ustaw, na podstawie których opracowano tekst ujednolicony oraz dyrektywy Wspólnot Europejskich, których wdrożenia – w ramach swoich regulacji – dokonuje dany kodeks.

Kodeksy

Kodeks spółek handlowych

k.s.h. – Tytuł I. Przepisy ogólne – Dział I. Przepisy wspólne (art. 1-7[1])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1467 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2022 r. poz. 807), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 13.10.2022 r. — dotyczą art.: 4, 7 (uchylenie). Art. 1. § 1....

k.s.h. – Tytuł I. Przepisy ogólne – Dział II. Spółki osobowe (art. 8-10[1])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1467 Art. 8. § 1. Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. § 2. Spółka osobowa...

k.s.h. – Tytuł I. Przepisy ogólne – Dział III. Spółki kapitałowe (art. 11-21)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1467 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2022 r. poz. 807), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 13.10.2022 r. — dotyczy art. 18. Art. 11. § 1. Spółki kapitałowe...

k.s.h. – Tytuł I. Przepisy ogólne – Dział IV. Grupa spółek (art. 21[1]-21[16])

Dz.U. 2022.807 Dział IV w tytule I wszedł w życie dnia 13.10.2022 r. Art. 211. § 1. Spółka dominująca oraz spółka zależna, które uczestniczą w grupie spółek, kierują się obok interesu spółki interesem grupy...

k.s.h. – Tytuł II. Spółki osobowe – Dział. I. Spółka jawna (art. 22-85)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1467 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 22. § 1. Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. § 2. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania...

k.s.h. – Tytuł II. Spółki osobowe – Dział. II. Spółka partnerska (art. 86-101)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.2280 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2022 r. poz. 2280), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 10.12.2022 r. — dotyczy art. 88. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 86. § 1....

k.s.h. – Tytuł II. Spółki osobowe – Dział. III. Spółka komandytowa (art. 102-124)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1467 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 102. Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada...

k.s.h. – Tytuł II. Spółki osobowe – Dział IV. Spółka komandytowo-akcyjna (art. 125-150)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1467 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 125. Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada...

k.s.h. – Tytuł III. Spółki kapitałowe – Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 151-300)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.739 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2023 r. poz. 739), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 19.04.2023 r. — dotyczy art. 299. Rozdział 1 Powstanie spółki Art. 151. § 1....

k.s.h. – Tytuł III. Spółki kapitałowe – Dział IA. Prosta spółka akcyjna (art. 300[1]-300[134])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1467 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2022 r. poz. 807), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 13.10.2022 r. — dotyczą art.: 30058, 30061, 30069, 30071, 30071a...

k.s.h. – Tytuł III. Spółki kapitałowe – Dział II. Spółka akcyjna (art. 301-490)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1467 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2022 r. poz. 807), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 13.10.2022 r. — dotyczą art.: 369, 370, 374, 376, 3771...

k.s.h. – Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek – Dział I. Łączenie się spółek (art. 491-527)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1467 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2022 r. poz. 807), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 13.10.2022 r. — dotyczą art.: 512, 526. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 491. §...

k.s.h. – Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek – Dział II. Podział spółek (art. 528-550[1])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1467 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2022 r. poz. 807), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 13.10.2022 r. — dotyczy art. 548. Art. 528. § 1. Spółkę kapitałową...

k.s.h. – Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek – Dział III. Przekształcenia spółek (art. 551-584[13])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1467 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 551. § 1. Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona...

k.s.h. – Tytuł V. Przepisy karne (art. 585-595)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1467 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2022 r. poz. 807), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 13.10.2022 r. — dotyczą art.: 5871–5872 (dodane). Art. 585. (uchylony) Art. 586. Kto, będąc...