ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Zwolnienia od pracy

Zwolnienia od pracy w celu obchodzenia świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy

Uprawnienia pracowników należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w zakresie udzielania zwolnień od pracy na czas świąt religijnych przypadających w dniach niebędących ustawowo wolnymi od pracy uregulowano w przepisach ustawy z dn. 17.05.1989 r. o gwarancjach wolności sumienia...

Zwolnienia od pracy

Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy w ściśle określonych przepisami prawa przypadkach. Poszczególne regulacje k.p. określają przypadki, w których pracownikowi przysługują płatne zwolnienia od pracy (patrz: tabela poniżej).   Zwolnienia udzielane na podstawie Kodeksu pracy   Rodzaje zwolnień od pracy Warunki uzyskania zwolnienia...