ABC PRAWA PRACY

SZKOLENIA

REGULAMIN

KONTAKT

CENNIK

ZAMÓW DOSTĘP

Uprawnienia rodzicielskie - pytania i odpowiedzi

Urlopy rodzicielskie. Jakie prawa ma ojciec?

Urlop ojcowski Mężczyznom wychowującym dzieci przysługuje urlop ojcowski w wymiarze do dwóch tygodni. Ojcowie mogą skorzystać z tego urlopu w jednej lub dwóch częściach w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Mają na to czas do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca...

Czy pracownik musi skorzystać z urlopu ojcowskiego?

Czy pracodawca może zmusić pracownika do korzystania z urlopu ojcowskiego, jeżeli taki urlop mu przysługuje?  Jednym ze szczególnych uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem jest prawo do urlopów: macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego, wychowawczego, adopcyjnego. Pracownik, któremu przysługuje prawo do...

Przerwa na karmienie dziecka w pracy zdalnej

Od stycznia wracam do pracy na pełny etat. Praca odbywać się będzie zdalnie. Karmię córkę piersią. Czy przysługują mi dwie pół godzinne przerwy w pracy, gdy ta wykonywana jest zdalnie? Jeśli tak, gdzie jest to zapisane w kodeksie. Dziękuję...

Prawo do urlopu wychowawczego i obniżenia etatu

Po urlopie macierzyńskim wróciłam do pracy, jednak przez rok korzystałam z prawa do obniżenie wymiaru zatrudnienia i pracowałam w niższym wymiarze. Moja sytuacja rodzinna skomplikował się i chciałam pójść na normalny urlop wychowawczy. Czy jest to możliwe? Zgodnie z art....

Uprawnienia rodzicielskie pracownika – urlop macierzyński

Zgodnie z przepisem art. 180 § 1 Kodeksu pracy pracownicy przysługuje urlop w wymiarze: 20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 31 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 33 tygodni -...

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownicy w ciąży?

Pracownice w ciąży podlegają szczególnej ochronie prawnej. Zgodnie z przepisem art. 177 § 1 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające...

Przedłużenie z mocy prawa terminowej umowy o pracę do dnia porodu

Ochrona stosunku pracy kobiety w ciąży odnosi się także do umów, których termin zakończenia przypada przed planowaną datą porodu. W myśl przepisu art. 177 § 3 k.p. umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający...

Ile dni na zasiłku opiekuńczym

Zasiłek opiekuńczy oraz zasady jego wypłaty określa ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368). Jest to świadczenie przysługującym za okres zwolnienia lekarskiego stwierdzającego niezdolność...

Opieka nad dzieckiem, gdy drugi rodzic nie pracuje

Zgodnie z art. 188 §1 Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Z przepisu wynika,...

Opieka nad dzieckiem a wymiar etatu

Czy pracownica pracująca w naszej placówce na 1/2 etatu, i pracująca w innym zakładzie na 1/2 etatu, ma prawo do 2 dni opieki nad dzieckiem (art. 188 Kodeksu pracy) w obu miejscach, czyli 4 dni? W odpowiedzi na nadesłane pytanie...