Nowa wersja formularza VAT-REF w związku z wejściem Chorwacji do strefy euro

4

Informujemy o udostępnieniu nowego formularza VAT-REF(5)

W związku z wejściem Chorwacji do strefy euro od 1 stycznia 2023 r. w zakładce e-Deklaracje VAT, została opublikowana nowa wersja formularza VAT-REF (5), która uwzględnia zmiany w walucie w odniesieniu do wskazanych we wniosku okresów.

Formularz umożliwia złożenie wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej za okresy dotyczące 2022 roku, gdzie automatycznie pojawi się dotychczasowa waluta – kuna chorwacka. W przypadku wyboru okresów po 1 stycznia 2023 roku automatycznie pojawi się waluta euro.

podatki.gov.pl