MF przekazało drugą ratę z puli 13, 7 mld zł dodatkowych środków dla JST

5
  • 10 listopada br. przekazaliśmy 4.557,7 mln zł do JST, które stanowią drugą ratę dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT.
  • To ponad 4,5 mld zł dodatkowych środków.
  • Pierwsza rata przekazana została 7 października br., a trzecia zostanie wypłacona do 31 grudnia. 

Środki te są znaczącym wsparciem JST w realizacji ich zadań. Samorządy mogą wydatkować otrzymane środki w sposób elastyczny, przeznaczając je zarówno na wydatki bieżące, jak i na inwestycje. Mogą także i powinny przeznaczyć je na szczególnie istotne obecnie zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła i energii ponoszonych przez odbiorców.

Źródło: Ministerstwo Finansów