Wsparcie dla przedsiębiorców znad Odry – Sejm uchwalił ustawę

4

Sejm uchwalił ustawę o wsparciu finansowym dla przedsiębiorców znad Odry. Firmy nadodrzańskie, których przychód spadł co najmniej o połowę, będą mogły starać się o wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 3010 zł za każdego ubezpieczonego pracownika.

„Cieszę się, że tak ważne i potrzebne przepisy zostały już przyjęte przez Sejm. Liczę, że dalszy proces legislacyjny będzie przebiegał równie sprawnie i wkrótce będziemy mogli przystąpić do realizacji wypłat, aby wesprzeć nadodrzańskich przedsiębiorców” – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Nowa ustawa przewiduje wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3010 zł za każdego ubezpieczonego pracownika. Firma otrzyma świadczenie, jeżeli jej przychód spadł o min. 50 proc. 

O pomoc będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych niekorzystnymi skutkami ekonomicznymi związanymi z sytuacją na Odrze:

  • branża turystyczna (hotele i inne obiekty noclegowe, działalność organizatorów turystyki itd.), 
  • branża gastronomiczna (restauracje, bary itd.), 
  • branża sportowo-rekreacyjna (wypożyczalnie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego itd.).

Pełen krąg podmiotów, którym będzie przysługiwać jednorazowe świadczenie, zostanie wyszczególniony w rozporządzeniu Rady Ministrów. Podobnie jak okresy, za jakie wypłacane będzie świadczenie. 

Bon turystyczny na dłużej

W ustawie znalazły się również przepisy przedłużające ważność bonów turystycznych przyznanych rodzinom w czasie pandemii COVID-19. Nowe przepisy przewidują, że z bonu będzie można korzystać do 31 marca 2023 r. 

Za pomocą bonu można płacić m.in. za pobyt w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, turnusie rehabilitacyjnym, obozie harcerskim, sportowym czy rekreacyjnym na terenie Polski.

MRiPS