Karta Nauczyciela przyjęta przez Senat

7

We wtorek wieczorem Senat przyjął nowelę Karty Nauczyciela z poprawkami.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli ma zostać zwiększone o 20 proc., a subwencja oświatowa – o 10 mld zł, a nie jak uchwalił Sejm – o 4,4 proc., a subwencja oświatowa o 1,67 mld zł.

W pierwotnej treści ustawy, której treść przygotowali posłowie PiS, od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększone miało zostać o 4,4 proc., a subwencja oświatowa zwiększona o 1,6 mld zł.

Za przyjęciem poprawek głosowało 54 senatorów, 46 – było przeciwko i nikt nie wstrzymał się od głosu. W głosowaniu za całością ustawy wraz z poprawkami opowiedziało się 100 senatorów, nikt nie wstrzymał się od głosu i nie głosował przeciwko.

Według art. 30 Karty Nauczyciela średnie wynagrodzenie nauczycieli jest pochodną wysokości kwoty bazowej dla nauczycieli, określanej co roku w ustawie budżetowej. Obecna kwota bazowa dla nauczycieli wynosi 3537,80 zł. W przypadku nauczyciela stażysty średnie wynagrodzenie wynosi 100 proc. kwoty bazowej, nauczyciela kontraktowego – 111 proc., nauczyciela mianowanego – 144 proc. i nauczyciela dyplomowanego – 184 proc.

zxc