Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

30

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 marca 2022 r. pod pozycją 574 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 03.03.2022 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478).

W jednolitym tekście wymienionej powyżej ustawy uwzględniono zmiany wynikające z:

 • ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 619),
 • ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1630),
 • ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 2141),
 • ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2232 i 2459)
 • przepisów ogłoszonych przed dniem 3 marca 2022 r.

W ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 3 marca 2022 r. ujęto regulacje pominięte w jednolitym tekście ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – są to przepisy przejściowe, określające terminy wejścia w życie poszczególnych nowelizacji oraz dotyczące odrębnych aktów prawnych.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. określa zasady funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki, którego podstawą jest wolność nauczania, twórczości artystycznej, badań naukowych i ogłaszania ich wyników oraz autonomia uczelni.

 

System szkolnictwa wyższego i nauki tworzą m.in.:

 • uczelnie,
 • federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 • Polska Akademia Nauk (PAN),
 • instytuty naukowe PAN,
 • instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium RP,
 • Polska Akademia Umiejętności (PAU),
 • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

zxc