Przedsiębiorcy: Warunki kupna ziemi na sprzedaż

Grunty: Sprzedaż nieruchomości i realizowanie własnych celów mieszkaniowych.

23

Mój klient prowadzi firmę budowlaną, główny kod PKD 43.91, prowadzi KPiR i rozlicza się wg podatku liniowego, jest czynnym podatnikiem VAT, planuje rozszerzyć działalność o kod PKD 68.10. w celu kupna i sprzedaży nieruchomości. 1/ Chce kupić 4 działki budowlane, w celu wybudowania na nich domów. Jedną działkę chce kupić prywatnie, nie związaną z działalnością gospodarczą i wybudować na niej dom prywatnie. A reszta trzech działek będzie stanowiła koszt z działalności gospodarczej, kupno niezbędnych materiałów do wybudowania domów również będzie kosztem i sprzedaż tych domów będzie przychodem – opodatkowanie na zasadach działalności gospodarczej. 2/ W razie sprzedaży domu w ciągu 5 lat na pierwszej prywatnej działce nie związanej z działalnością gospodarczą, chciałby się rozliczyć wg PIT 39 i skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Sprzedaż trzech kolejnych wybudowanych domów zostałaby rozliczona już na zasadach prowadzonej działalności gospodarczej, sprzedaż byłaby przychodem z działalności gospodarczej. Czy można jedną działkę przeznaczyć na cele prywatne, a resztę na cele związane z działalnością gospodarczą? Czy wszystkie działki muszą być opodatkowane na zasadach z działalności gospodarczej?

Zdaniem Autora, jeżeli przedsiębiorca zamierza faktycznie rozdzielić zakup działek budowlanych w tak jasny i klarowny sposób jak to opisano w treści zapytania Czytelnika, tj. jedna działka zakupiona prywatnie przez osobę fizyczną i tylko na cele prywatne, zaś pozostałe działki zakupione przez przedsiębiorcę i tylko na cele związane z działalnością gospodarczą, to …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.