Postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycieli. MEiN odpowiada na wątpliwości

Co należy rozumieć przez pojęciem „uchybienie godności zawodu nauczyciela”?

6

Czy komisje dyscyplinarne, które mogą zdecydować o losie nauczyciela: zwolnieniu z pracy albo nawet pozbawieniu prawa do wykonywania zawodu, są merytorycznie przygotowane do wykonywania tego zadania i wymierzania kar? Czy problemem nie jest brak przygotowania w zakresie postępowania karnego, a także brak specjalistycznych szkoleń, w tym praktycznych, wprowadzających do sprawowania tak ważnych funkcji, jak: rzecznik dyscyplinarny i jego zastępca, przewodniczący komisji dyscyplinarnej i jego zastępca, członkowie komisji dyscyplinarnych?

Jak definiować godność zawodu?

Ramy odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli wyznacza …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.