Ważny wyrok NSA w sprawie podatku od nieruchomości (budowli)

NSA w postępowaniu z udziałem Rzecznika MŚP podjął ważną uchwałę dla przedsiębiorców opodatkowujących obiekty budowlane spełniające cechy budynków.

22

W dniu 29.09.2021 r. w postępowaniu z udziałem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę rozstrzygającą wątpliwości co do przesłanek kwalifikowania obiektów budowlanych posiadających cechy budynków do przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

W sentencji uchwały (sygn. akt: III FPS 1/21) NSA wyjaśnił, że obiekt budowlany, będący budowlą w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli spełnia kryterium bycia budynkiem określone w przepisach ww. ustawy, a jego wyróżniającą cechą jest powierzchnia użytkowa.

– Jest to bardzo ważna uchwała dla przedsiębiorców opodatkowujących obiekty budowlane spełniające cechy budynków. Kończy ona wieloletnie spory przed sądami administracyjnymi w tym zakresie – mówi Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika MŚP.

Źródło: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców