Nowe prawo: Wydzierżawienie nieruchomości rolnej

Ochrona gospodarstw rodzinnych i grunty rolne pod farmy fotowoltaiczne.

24

„Niedawno zakupiłem nieruchomość rolną o powierzchni 2,83 ha. Zgodnie z przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego zmianie uległy m.in. przepisy art. 2b ust. 1 i 2. Obecnie nabywca nieruchomości rolnej obowiązany jest prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. Ponadto, zgodnie z art. 2b ust. 2 ww. ustawy, w okresie tym nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Czy istnieje jakakolwiek możliwość wydzierżawienia tej nieruchomości pod farmę fotowoltaiczną?”

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego (dalej: u.k.u.r.) została uchwalona w celu wzmocnienia ochrony i rozwoju gospodarstw rodzinnych, które w myśl Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowią podstawę ustroju rolnego Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z fundamentalnych przepisów wskazanej ustawy są przepisy określające warunki nieruchomości rolnej, a także obowiązki nabywcy takiej nieruchomości.

W ślad za brzmieniem …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.