Samorządy: Archiwizacja sprawozdań jednostek budżetowych

Sprawozdania roczne, bilanse i analizy z wykonania budżetu, a sprawozdania okresowe z wykonania budżetu.

159

„Jako gmina sporządzamy sprawozdania zbiorcze jednostek i przekazujemy do opiniowania. W jaki sposób i w jakiej kategorii archiwizować sprawozdania jednostkowe przekazane w oryginale do gminy? Również sprawozdania budżetowe przekazane w oryginale stanowią podstawę sporządzenia sprawozdań gminy. Sprawozdania zbiorcze archiwizowane są w kategorii A, a co zrobić z oryginałami sprawozdań jednostek budżetowych?”

Sprawozdawczość budżetowa stanowi istotny element w optymalizacji zarządzania środkami publicznymi. Obowiązek sporządzania sprawozdań budżetowych wynika z ustawy o finansach publicznych, a ich rodzaje formy, terminy i zasady sporządzania wynikają z rozporządzeń ministra finansów wydanych właśnie na podstawie tej ustawy. Sporządzane są one za okres miesiąca, kwartału, półrocza i roku.

W mojej ocenie, ponieważ obowiązek i zasady …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.